Opzeggen

Opzeggen kan natuurlijk altijd, echter zijn er wel bepaalde regels aan verbonden in verband met de contributie!

  • Opzeggen kan alleen schriftelijk!
  • Opzeggen kan, uitzonderingen daargelaten, alleen m.i.v. 1 juli bij de secretaris of ledenadministratie.
  • De opzegging moet voor 1 juni in het bezit zijn van de secretaris of van de ledenadministratie.
  • Zeg je na 1 juli op, dan moet je wel de contributie voor het nieuwe seizoen betalen (dit i.v.m. het afmelden van je lidmaatschap bij de KNVB)

Alle in bruikleen gekregen attributen moeten dan ingeleverd worden, terwijl ook aan alle financiële verplichtingen voldaan moet worden.

Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot het opzeggen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie middels de contactpagina.

 
klik hier om u af te melden